مرد مسلح چندین گروگان را در جنوب فرانسه می گیرد | گیفت کارت
پلیس فرانسه می گوید یک مرد مسلح چندین گروگان را در مغازه در حومه تولوز گرفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*