مرگ و میر بیشتر به احتمال زیاد به عنوان طوفان مایکل ویران می کند | گیفت کارت




طوفان مایکل یک جانور مبهم گیفت کارت اپل. برخی خرید گیفت کارت اپل ساختارها را کنار گذاشتند خرید گیفت کارت اپل دیگران را منفجر کردند، سقف ها، بیت های ماشین، فولاد خرید گیفت کارت اپل هر چیز دیگری را که می توانست با رها کردن هوا پرواز کند، ترک کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*