مرگ و میر ناامیدی در سوریه به عنوان IS باعث می شود که نهایی شود | گیفت کارت
دولت اسلامی همه چیز را به پایان نرسانده ساخت اپل آیدی – آنچه که خرید گیفت کارت اپل سرزمین گروه تروریستی باقی مانده، داستان سازمان را نشان می دهد که سقوط آن به عنوان ظهور چشمگیر ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*