مسابقه ژاپن با زمان و # ۰۳۹؛ نخست وزیر ژاپن گفته است که نجات کارگران در "مسابقه با زمان" برای نجات افرادی که در بارۀ رکود ویرانگر که دست کم ۶۲ تن را کشته اند، نجات پیدا می کنند. | گیفت کارت
نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*