مسافران به عنوان رول قطار فرار به مدت مایل | گیفت کارت
مسافران ناامید باقی ماندند، وقتی که یک قطار فراری به سرعت در هفت مایل در هند به سرعت به سرعت حرکت کرد، خرید گیفت کارت اپل جان آنها بیم داشت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*