مسجد الحریری حمله به مسجد را به زودی آغاز می کند چون نمازگزاران برای دعا دعا می کنند | گیفت کارت
مسجدی که ده ها تن خرید گیفت کارت اپل نمازگزاران در اثر یک حمله تروریستی کشته شدند، پیش خرید گیفت کارت اپل آنکه پس خرید گیفت کارت اپل جمع آوری جمعیت در خارج خرید گیفت کارت اپل کشور، درهای خود را باز کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*