مسیحیان در خاورمیانه با انقراض و # ۰۳۹؛ – اسقف اعظم | گیفت کارت
اسقف اعظم کانتربری، هشدار داد که جوامع مسیحی در خاورمیانه با چشم انداز «انقراض قریب الوقوع» مواجه هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*