مظنونان Novichok: ما فقط گردشگران در سالسبری بودیم | گیفت کارت
دو مرد که مظنون به هدف قرار دادن اسکریپالس با نوویچک بودند، عاملان روس بودند خرید گیفت کارت اپل یا با مسمومیت ارتباط داشتند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*