مظنون به کشتار کنیسه در دادگاه در صندلی چرخدار ظاهر می شود | گیفت کارت
مردی که به تیراندازی ۱۱ نفر کشته شده در کنیسه پیتسبورگ در دادگاه در یک صندلی چرخدار ظاهر شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*