مقامات آمریکایی در چین در برابر ترس جنگ تجاری گفتگو می کنند | گیفت کارت
مقامات ارشد ترامپ به چین برای مذاکره با هدف نابود کردن تنش هایی که تهدید می کنند بزرگترین اقتصادهای جهان را به یک جنگ تجاری آسیب بزند، وارد شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*