مقامات محلی گفته اند که پنج نفر در اثر سقوط فوری در فرانسه کشته شده اند. | گیفت کارت
حداقل پنج نفر پس خرید گیفت کارت اپل سکته فضایی در شهر آئود فرانسه کشته شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*