مقامات می گویند که کودک کشته شده توسط تفنگدار Toronto | گیفت کارت
مقامات در تورنتو نام یک دختر جوان را در یک تجمع جمعی در شهر کانادایی در یک شب یکشنبه کشته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*