ملکه زیبایی که دوست پسرش را به قتل رساند، حکم اعدام را می دهد | گیفت کارت
ملکه زیبایی کنیا، ۲۴ ساله ساخت اپل آیدی که به خاطر کشته شدن دوست پسرش، ۲۵ بار مجروح شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*