ممنوعیت بورکا در دانمارک: زنان با جریمه های مربوط به لباس پوشیدن | گیفت کارت |

ممنوعیت بورکا در دانمارک: زنان با جریمه های مربوط به لباس پوشیدن | گیفت کارت
نظرات اخیر بوریس جانسون در مورد burkas که او تحت بررسی توسط محافظه کاران قرار داده شده گیفت کارت اپل، در پاسخ به ممنوعیت جدید دانمارک در صورت صورت پوشش.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*