ممکن است قول داده است که رهبر سعودی در G20 را به قتل روزنامه نگار تحویل دهد. | گیفت کارت
ترسا May قول داده ساخت اپل آیدی که "قوی" باشد زیرا او با رهبر عربستان سعودی به او فشار می آورد تا او را به قتل روزنامه نگار جمال کاشوگی بسپارند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*