منابع آسمان: جمال خاجققی، قسمت های بدن یافت شده | گیفت کارت
طبق منابع Sky، قسمت های بدن متعلق به جمال خسگگی، روزنامه نگار مورد محاکمه قرار گرفته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*