موریتیوس انگلیس را به دادگاه در جزایر چاگس می برد | گیفت کارت
موریتیوس به دادگاه رسید تا ادعا کند انگلیس فشار ناخواسته ای را برای مجبور کردن آن به ترک جزایر چاگوز در ازای استقلال دارد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*