مک گریگور خرید گیفت کارت اپل تاسف # ۰۳۹؛ نزاع پشت صحنه در نیویورک | گیفت کارت
کنور مک گرگور، جنگنده هنرهای رزمی مخلوط، به دادگاه گفته ساخت اپل آیدی که او در "عرصه" خرید گیفت کارت اپل تظاهرات پشت صحنه پشیمان ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*