میانمار خرید گیفت کارت اپل عکس های جعلی استفاده کرده و # ۰۳۹؛ در کتاب روحینگیا | گیفت کارت
یک کتاب جدید نوشته شده توسط ارتش میانمار خرید گیفت کارت اپل عکس های "جعلی" برای به اشتراک گذاشتن تاریخ روحینگیا استفاده می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*