میوه با بوی پیاز در جوراب ورزشی و # ۰۳۹؛ جرقه انی تخلیه | گیفت کارت
یک کتابخانه دانشگاه خرید گیفت کارت اپل طریق نشت احتمالی گاز تخلیه شد خرید گیفت کارت اپل بعد خرید گیفت کارت اپل آنکه خلبانان مواد خطرناک متوجه شدند که یک قطعه میوه ریزه شده مسئول بوی نامطبوع ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*