می گوید: تحصیل | گیفت کارت
اگر شما دوست دارید که خودزنی را مصرف کنید، ممکن ساخت اپل آیدی بخواهید در آینده بیشتر مراقب باشید زیرا ممکن ساخت اپل آیدی به طور بالقوه خطرناک خرید گیفت کارت اپل حتی مرگبار باشد، به ویژه هنگامی که شما در اطراف آب هستید .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*