نارسایی قلب به عنوان پزشکان تلاش می کنند که پستاندارانی را که بیشتر شکار شده اند بر روی زمین نجات دهند. | گیفت کارت
کارکنان بیمارستان دامپزشکی حیات وحش جوهانسبورگ در گوشه اتاق درمان خود چیزی فوق العاده ای ساخته اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*