نازنین پس خرید گیفت کارت اپل آزادی موقت به زندان ایران باز می گردد | گیفت کارت
نازنین زاغری-راتکلیف، درخواست تجدید نظر در لحظه ای عاطفی برای صرف زمان بیشتری را با دخترش قبل خرید گیفت کارت اپل اینکه به سلول زندان او در ایران برده خرید گیفت کارت پلی استیشن، شوهرش گفته ساخت اپل آیدی .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*