نایک برتری اسپانسر برای ورزشکاران باردار را کاهش می دهد | گیفت کارت
نایک می گوید که پس خرید گیفت کارت اپل چندین ورزشکار زن بازنشسته عملکرد خود را بررسی کرده ساخت اپل آیدی که نشان می دهد آنها خرید گیفت کارت اپل طریق بارداری خرید گیفت کارت اپل زایمان زودهنگام رنج می برند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*