نزدیک به ۵۰۰ مهاجر نجات خرید گیفت کارت اپل مدیترانه | گیفت کارت
Coastguard ایتالیایی گفته ساخت اپل آیدی که نزدیک به ۵۰۰ نفر خرید گیفت کارت اپل مرجان مرکزی نجات یافته اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*