نظرسنجی ها در اولین انتخابات عراق خرید گیفت کارت اپل زمان شکست حزب آغاز شده است. | گیفت کارت
رای دهندگان سراسر عراق در انتخابات اول انتخابات شرکت می کنند، زیرا این کشور بر پیروزی دولت اسلامی عراق پیروز شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*