نقاشی برهنه مودیلیانی در حراج به مبلغ ۱۵۷٫۲ میلیون دلار فروخته شد. | گیفت کارت
هنگامی که برای اولین بار در سال ۱۹۱۷ نشان داده شد، نو کوچه مودیلیانی (سوئ لیکوت گوچ) به طرز محکمی در نظر گرفته شد که پلیس نمایشگاه را ترک کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*