نقشه Snapchat تغییر نام نیویورک Jewretpolis & # 039؛ | گیفت کارت
شهر نیویورک به نام Jewtropolis در نقشه های مورد استفاده توسط صدها برنامه، خرید گیفت کارت اپل جمله Snapchat خرید گیفت کارت اپل Financial Times تغییر نام داد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*