نهنگی که توسط ۲۹ کیلوگرم زباله های انسانی در معده کشته شد | گیفت کارت
کیسه های پلاستیکی خرید گیفت کارت اپل کیسه های زباله در میان ۲۹ کیلوگرم زباله های موجود در سیستم گوارش نهنگ اسپرم مرده در کنار ساحل در اسپانیا فرو ریخت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*