نه تن خرید گیفت کارت اپل اعضای خانواده در بین قربانیان اردک قایق | گیفت کارت
اداره استاندار ایالت می گوید نه نفر خرید گیفت کارت اپل یک خانواده خرید گیفت کارت اپل جمله ۱۷ نفر هستند که هنگام قایق اردک در دریاچه میسوری غرق شدند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*