نوجوانان بومی آمریکایی، تحقیر شده و # ۰۳۹؛ در یک تور یکپارچه | گیفت کارت
یک کالج پس خرید گیفت کارت اپل آنکه دو نوجوان بومی آمریکایی خرید گیفت کارت اپل یک تور دانشگاهی خارج شدند، عذر خواهی کرد؛ زیرا یک زن به پلیس گفت که رفتار آنها «بسیار عجیب» ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*