نوجوان فلسطینی که خرید گیفت کارت اپل سرباز اسراییلی کشته شد، آزاد شد. | گیفت کارت
یک نوجوان که به عنوان نمادی خرید گیفت کارت اپل مبارزه فلسطینیان پس خرید گیفت کارت اپل اینکه به خاطر غلبه خرید گیفت کارت اپل لگد شدن یک سرباز اسرائیلی زندانی شد، آزاد شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*