نگه داشتن خرید اطلس جدید - تعویض نام مقدونیه در حالت تعلیق | گیفت کارت |

نگه داشتن خرید اطلس جدید – تعویض نام مقدونیه در حالت تعلیق | گیفت کارت
رئیس جمهور مقدونیه خرید گیفت کارت اپل امضای یک قرارداد تاریخی که نام کشور را تغییر می دهد، امتناع کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*