نیروهای مسلح کودکان را با ماچه در کنگو تحریک می کند | گیفت کارت
تصور کردن شرایطی که یک مرد می تواند چهره دو ساله را با یک ماشه یا آنچه را که او را مجبور به انجام آن کند، تصور کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*