نیروگاه هسته ای شناور روسیه به دریا می رود | گیفت کارت
نیروگاه هسته ای شناور بحث انگیز ساخته شده توسط روسیه برای اولین سفر دریایی خود را آغاز کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*