نینجا – ژاپنی متواضع | خرÛ�د Ú¯Û�Ù�ت کارت اپÙ�نینجا یکی خرید گیفت کارت اپل بسیاری خرید گیفت کارت اپل تکرار بازی های مبارزه با فیزیک ragdoll خرید گیفت کارت اپل سازندگان The Spearman خرید گیفت کارت اپل The Archer ساخت اپل آیدی. با استفاده خرید گیفت کارت اپل همان بازی پایه & # 8211؛ یعنی زمانی که شما آنها را می کشید یا می میرید دشمن را به دشمن منتقل می کنید – فقط این بار، شما خرید گیفت کارت اپل ستاره های نینجا استفاده می کنید.

تفاوت اصلی جذاب خرید گیفت کارت اپل تکرارهای دیگر بازی های مبارزه با ragdoll، اصطلاح تغییر یافته ساخت اپل آیدی – موسیقی ملایم ژاپنی، جریان آرام بخش باد در بامبو ساخت اپل آیدی که پس زمینه را نشان می دهد، احساس کلی Sengoku ژاپن به طرز شگفت انگیزی خوب ساخت اپل آیدی این بازی ساده تلفن همراه.

این قابل تحسین ساخت اپل آیدی که چگونه بسیاری خرید گیفت کارت اپل بازی های مختلف بر اساس سلاح های مختلف ساخته شده اند، اما قطعا این پرسش را مطرح می کند که چرا این کار انجام شده ساخت اپل آیدی. مطمئنا یک بازی پرتاب تسلیحات به اندازه کافی گیفت کارت اپل؟

… مطمئنا این سوال را مطرح می کند که چرا این کار انجام شده ساخت اپل آیدی. مطمئنا یک بازی پرتاب تسلیحات کافی گیفت کارت اپل؟

در نینجا، شما صبر کنید تا صعود خود را با ستاره نینجا خود در دشمنان ظاهر کنید. تفاوت ها را خرید گیفت کارت اپل تکرار های قبلی خرید گیفت کارت اپل بازی های مشابه توسعه دهنده، شما هم اکنون می توانید پرش یا اردک به عنوان مورد نظر. نه تنها این، بلکه دشمن نیز می تواند باشد.

علاوه بر این مکانیک dodging واقعی بدان معنی ساخت اپل آیدی که بازیکن نه تنها باید هدف خود را هدف قرار دهد خرید گیفت کارت اپل ستاره های نینجا خود را با دقت اشاره کند، شما همچنین باید تماشای ستارگان در حال ظهور، آماده برای گول زدن ساخت اپل آیدی. که دشمن می تواند آن را خرید گیفت کارت اپل بین ببرد خرید گیفت کارت اپل همچنین چندین چالش منحصر به فرد را نشان می دهد.

نقد نینجا | Appolicious

نینجا یکی خرید گیفت کارت اپل تکرارهای بسیاری خرید گیفت کارت اپل بازی های مبارزه با فیزیک ragdoll خرید گیفت کارت اپل سازندگان The Spearman خرید گیفت کارت اپل The Archer ساخت اپل آیدی. با استفاده خرید گیفت کارت اپل همان بازی پایه & # 8211؛ یعنی به چیزهایی که دشمن می کشند تا زمانی که آنها را بکشید یا بمیرید فقط این بار، شما با استفاده خرید گیفت کارت اپل ستاره نینجا با استفاده خرید گیفت کارت اپل

در درجه اول، به این دلیل که دشمن همان توانایی های شما را دارد، تنها به این معنی ساخت اپل آیدی که شما بتوانید یکی خرید گیفت کارت اپل دو مورد را انجام دهید: ستاره نینجا خود را در جرم مرکزی پرتاب کنید، یا حتی بهتر، اسپم دشمن را لحظه ای تخم ریزی خرید گیفت کارت اپل شما برنده شوید.

در مقایسه با The Spearman یا The Archer، کمانهای پرتاب ستارههای نینجا غول پیکر خرید گیفت کارت اپل گیج کننده ساخت اپل آیدی. یک قطره قطره قطره قطره قطره ای دارد، مثل یک فلش؛ اما یک ستاره نینجا؟ هیچ نوع راهنمای پیش بینی مانند بازی های قبلی وجود ندارد، نکات مفید برای اشاره به جهت کلی پرواز پرواز. شما تا حدودی فقط … کلیک کنید خرید گیفت کارت اپل کشیدن خرید گیفت کارت اپل امید دشمن می میرد.

با توجه به این عدم اطمینان، تنها راهبرد واقعی برنده شدن این ساخت اپل آیدی که به طور مداوم اسپم ستاره های پرتاب خود را همان لحظه ای که ظاهر می شوند، بسوزانند. خرید گیفت کارت اپل چندین اول استفاده کنید تا زاویه خرید گیفت کارت اپل نیرو را اندازه گیری کنید، سپس فقط دقت کنید تا دشمن کشته شود. به سرعت، سطوح به یک چالش واقعی متوقف می شود خرید گیفت کارت اپل به جای آن به تمرین انگشت بدون ذهن منتقل می شود.

اگر شما ۱۰ ستاره نینجا را در دشمن کمتر خرید گیفت کارت اپل ۵ ثانیه نبردید خرید گیفت کارت اپل در هر دور برنده شوید، کاری را انجام نداده اید.

اگر شما ۱۰ ستاره نینجا را شلیک نکنید در دشمن زیر ۵ ثانیه خرید گیفت کارت اپل پیروزی در هر دور، شما چیزی اشتباه انجام داده اید.

در حالیکه به نظر میرسد که شما به بازی تسلط دارید، واقعا هیچ مهارتی وجود ندارد. همه چیز اتفاق افتاده ساخت اپل آیدی که متوجه شدید گیم پلی پایه شکسته شد خرید گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت اپل آن استفاده کرد.

عدم وجود گیم پلی متمایز خرید گیفت کارت اپل یا پاداش با کمبود مرموز خرید گیفت کارت اپل هر گونه ارتقاء – به طور جدی، چرا ارتقاء دور؟ آنها آن را به طور گسترده ای بهبود می دهند – خرید گیفت کارت اپل شما با یک بازی مبارزاتی ناسالم، کمی گیج کننده خرید گیفت کارت اپل در نهایت ناراضی در مقایسه با طرفدارانش باقی می ماند.

این احساس می کند که می تواند بسیار بیشتر باشد، اما بدون هیچ گیم پلی قابل توجهی برای صحبت کردن، این چیزی نیست جز چند دقیقه سرگرمی، خرید گیفت کارت اپل سپس سرنوشت ابدی خرید گیفت کارت اپل نصب.

WP-Appbox: Der Ninja (رایگان + ، Google Play) →


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*