نین در پرونده حقوقی ملکیت کیتی پری در دادگاه میمیرد | گیفت کارت
یک راهبه که در دعوی مالکیت با ستاره پاپ، کتی پری پس خرید گیفت کارت اپل فروپاشی در دادگاه فوت کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*