نیوزیلند در حالی که نقشه های جهان را ترک کرد، | گیفت کارت
نیوزیلند یک کمپین گردشگری را راه اندازی کرده ساخت اپل آیدی که در جستجوی یک سوال ساخت اپل آیدی که سال ها کشور را ناراحت کرده ساخت اپل آیدی: چرا اغلب نقشه های جهان را ترک می کند؟


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*