هانت هشدار می دهد که خطر تصادفی جنگ آمریکا و ایران هشدار می دهد | گیفت کارت
جرمی هانت، وزیر امور خارجه، اظهار داشت که خطر آمریکا خرید گیفت کارت اپل ایران به طور غیرقانونی در جنگ ممکن ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*