هزاران گاو می توانند خرید گیفت کارت اپل گرسنگی در کشتی های رشته ای گرسنه شوند | گیفت کارت

[ad_1]


هزاران گاو می توانند در اثر حامل دامداری كه خرید گیفت کارت اپل اجازه حمل خرید گیفت کارت اپل نقل در اسپانیا منع شده اند ، هزاران گاو را به گرسنگی بکشند ، خرید گیفت کارت اپل اینكه مجبور به اسكله در اسپانیا شده بودند ، مردند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*