هشت تن خرید گیفت کارت اپل مصدومین به عنوان پلیس در کنسرت نئونازی نازی مورد حمله قرار گرفتند | گیفت کارت
افسران پلیس با بطری خرید گیفت کارت اپل سنگ در یک کنسرت راست راست در آلمان مورد حمله قرار گرفتند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*