هشت نفر در دادگاه پس خرید گیفت کارت اپل تجاوز به عنف و قتل دختران، ۸ | گیفت کارت
هشت مرد پس خرید گیفت کارت اپل تجاوز خرید گیفت کارت اپل کشتار یک دختر مسلمان هشت ساله در هند، به دلیل تجاوز خرید گیفت کارت اپل کشتار مجرم شناخته نشده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*