هفت فلسطینی که به دلیل خونریزی در غزه کشته شده اند، خرید گیفت کارت اپل بین می روند | گیفت کارت
هفت فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی با صدها زخمی در یک روز دیگر خرید گیفت کارت اپل درگیری های خونین در مرز غزه کشته شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*