همانطور که اسد به دمشق بازمی گردد، ساکنان آن تخریب می شوند | گیفت کارت
نابودی منطقه یرموک در دمشق می تواند یک استعاره بصری برای جنگ طولانی خرید گیفت کارت اپل وحشیانه سوریه باشد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*