همسر حاکم دبی و به دنبال حكم حمایت خرید گیفت کارت اپل ازدواج اجباری | گیفت کارت
همسر فراری حاكم دبی به دنبال دستور دادگاه ساخت اپل آیدی تا مانع یكی خرید گیفت کارت اپل فرزندانش در معرض خطر ازدواج اجباری خرید گیفت کارت پلی استیشن ، به عنوان یك نبرد دادگاه. بین این زوج در لندن شروع می خرید گیفت کارت پلی استیشن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*