همیلل تلخ و شیرین # ۰۳۹؛ در جنگ ستارگان بدون فیشر | گیفت کارت
مارک همیل در مورد احساس "تلخ خرید گیفت کارت اپل شیرین" در مورد قسمت آخر جنگ ستارگان خود، بدون کری فیشر نوشته شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*