هند جنس همجنسگرا را قانونی می کند در حقیقت برجسته | گیفت کارت
دادگاه عالی هند، یک قانون عصر استعماری را مقرر کرده ساخت اپل آیدی که مجازات جنسی همجنس باز را تا ۱۰ سال زندان محکوم می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*