هنگ کنگ: معترضان ضد استرداد حوزه حکومت را احاطه کرده اند | گیفت کارت
معترضان مقر دولت را در هنگ کنگ محاصره کرده اند، زیرا آنها با یک قانون مواجه هستند که به مردم امکان می دهد تا برای محاکمه به چین فرستاده شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*