هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی تانک روسی ساخته شده در سوریه را تخریب می کند. | گیفت کارت
یک هواپیمای آمریکایی یک تانک روسی ساخته شده در سوریه را در دفاع خرید گیفت کارت اپل خود نابود کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*