هیئت منصفه در محاکمه ال چپا متهم به نافرمانی خرید گیفت کارت اپل دستورات سخت قاطع قضات | گیفت کارت
اعضای هیئت منصفه در محاکمه جاکوین "ال چپو" قاتلین گوممن متهم به "سوء رفتار عظیم" توسط وکیل محکوم شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*